GeraldineBarbara

Algemeen:

Elk jaar werd Aldi door haar moeder meegenomen naar de fotograaf om het jaarlijkse ‘staatsieportret’ te laten maken, dat dan mooi voorzien was van bol glas en in zilver werd ingelijst.
Een paar dagen erna werd dan de verjaardag voluit gevierd.
De verjaardagstaart bestemd voor de vierde verjaardag werd bij de fotograaf afgeleverd voor de foto.
Daarna werd hij vervoerd naar het ouderlijk huis. waar de verjaardag gevierd zou worden
Er was nog geen koelkast, dus hij werd in een koude kamer gezet. De verjaardag van Aldi valt op 7 januari, dus volop in de wintertijd.
Daar moest hij nog een paar dagen blijven staan om heel te blijven, totdat de gasten kwamen.

Persoonlijk:

Aldi kon er maar geen genoeg van krijgen om ernaar te kijken. Vooral het marsepeinen beertje op de taart trok haar ongelooflijk aan.
Dus op een gegeven moment heeft ze het armpje van het beertje eraf getrokken, ondanks de feiten, dat ze niet van snoep hield, dus het niet op zou eten en dat ze de toorn van haar moeder over zich heen zou halen….

 
 
EN

In general:

Each year, Aldi was taken to the fotographers’ by her mother in order to have the yearly official portrait made, which was framed in a silver framework with an orb glass surface.
A few days later, the birthday was celebrated.
The cake for the celebration of Aldi’s fourth birthday had been delivered at the fotographers’ to be on the picture too.
After the picture had been taken it was transported to the family house, were the celebration would take place.
In those days there was no refrigerator at the house, so the cake was put into a cold room. Aldi’s birthday is on the 7th of January, so in wintertime.
It had to remain there for it to stay undamaged until the guests would arrive a couple of days later.

Personal:

Aldi couldn’t stop watching the cake. She was especially mesmerized by the little bear of marzipan.
At a given moment she ripped of the bears’ arm, ignoring the fact that she wasn’t fond of candy at the time and wouldn’t even eat it and that she was about to provoke her mothers’ ‘rage’.

 
 
FR

En géneral:

Chaque année, sa mère emmenait Aldi chez le photographe pour le portrait officièl de l’année.
Ce portrait était mis dans un cadre en argent, dont le verre n’eetait pas plat, mais arrondi.
Quelques jours plus tard, on célébrait son anniversaire.
Le gateau d’anniversaire des 4 ans d’Aldi avait été livré chez le photographe en avance pour être sur la photo annuelle. Il a été ensuite porté a la maison familiale où la fete aurait lieu. (ou etait celebre l anniversaire ? )
Il n’y avait pas de réfrigérateur à cette epoque, aussi on conservait le gateau dans une piece non chauffée.
L’anniversaire d’Aldi est le 7 janvier, donc en hiver. Le gateau devait rester dans cette piece jusqu’a l’arrivée des invités, quelques jours plus tard.

Personnel:

Aldi ne pouvait s’arreter de regarder le gateau, spécialement le petit ours en pate d’amande.
Aussi, soudainement, elle arracha un bras du petit ours; elle ignorait à cette epoque qu’elle n’aimait meme pas les sucreries et ne voulut pas le manger. Sa mère était très en colère contre elle.