GeraldineBarbara

Het samenspel van omstandigheden waarin Indonesië als haar geboorteplaats diende, Nederland de achtergrond vormde van haar opvoeding en opleiding en een leven dat zich grotendeels overzee heeft afgespeeld in landen als Frankrijk, Oman, Rusland en Borneo, Sarawak, Maleisië, heeft Aldi Stassen ertoe gebracht om haar stijl van ‘Magisch Realisme’ te ontwikkelen.

Kijkende naar het bevroren moment in de tijd dat haar schilderijen kenmerkt, voel je onbewust een paradox tussen het onderwerp en zijn omgeving, hetgeen leidt tot een onverwachte interpretatie.

Het begrijpen van haar schilderijen komt voort uit een interne dialoog waarbij men zich vragen stelt, gaat rationaliseren en vervolgens bewust de conclusie trekt: Eerst weten, wat je ziet, dan ervaren. 

 

EN

The conjunction of circumstances such as originating from Indonesia, being raised and cultivated in The Netherlands, together with a life mostly taking place abroad in countries such as France, Oman, Russia, Borneo, Sarawak, Malaysia and Qatar have lead Aldi Stassen to develop her own unique style of ‘Magical Realism’.

Observing the frozen moment in time that identifies her paintings, one unwillingly experiences a paradox between the subject and its surroundings, which leads to an unexpected interpretation.

Understanding her paintings will result from an internal dialogue, during which one questions, rationalizes, then consciously draws the conclusion: know what you see, before experiencing it. 

FR

Les hasards de la vie qui l’ ont fait naître en Indonésie , grandir aux Pays Bas, y faire ses études et avoir vécu la plupart du temps dans des pays étrangers comme la France, l’Oman, la Russie, Bornéo, le Sarawak, la Malaisie, Qatar, ont permis à Aldi Stassen de créer son propre style “Réalisme Magique”.

Ce style “Réalisme Magique” qui est typique de ses peintures vous amène incosciemment à ressentir (ou découvrir) un paradoxe entre le sujet principal et ce qui l’ entoure, conduisant à une interprétation inattendue.

Après un dialogue intérieur et s’ être questionné, on commence à comprendre ses peintures d’ abord en rationalisant pour finalement arriver a la conclusion : “comprends d’ abord ce que tu vois réellement avant de ressentir.” .